Greftler(saç kümecikleri)

Öncelikle, ekim işleminde kullanılacak köklerin alınacağı bölge, saçlar çok kısa kalacak şekilde traş edilir.

· Greftler(saç kümecikleri), donör bölgeden, manuel punch ya da mikromotor denilen milimetrik cerrahi cihazlar ile alınır. Alınan greftler, korunabilmeleri için, içinde besleyici bir sıvı bulunan bir kaba yerleştirilirler. Greftler, ekim işleminde kolaylık ve isabet sağlaması açısından; tekli, ikili ya da birkaç kök içeren gruplara ayrılırlar.